Sök Meny & Sortiment

6.4 Presenningar

Vi är ombud för JP-Hyrpresenningar.

Beskrivning
72-8 Presenningar 72-8 Presenningar

JP Hyrpresenning 5x7 meter 35 m2 680g/m2 Hos oss hyr ni alltid hela och rena kvalitetspresenningar. Plomeringsbanden garanterar er som kund att presenningarna ä... Läs mer »

Läs mer

72-8 Presenningar

72-8 Presenningar

JP Hyrpresenning 5x7 meter 35 m2 680g/m2

Hos oss hyr ni alltid hela och rena kvalitetspresenningar. Plomeringsbanden garanterar er som kund att presenningarna är nyrekonditionerade. Alla JP Hyrpresenningar är flamskyddade.

Vår unika stafflade dagshyra gör att du som kund alltid betalar lägsta möjliga pris oavsett hur länge du hyr presenningen. När du är klar så kan du återlämna presenningarna till det JP Hyr ombud som ligger närmast.

Fakturan kommer direkt från JP Hyr.

 

Utlämnad hyrpresenning:

Vid utlämnandet så faktureras startavgiften direkt, därefter månadsfaktureras dagshyrorna fortlöpande tills dess att hyresartikeln är återlämnad.

Återlämnad hyr presenning:

En fast rekonditioneringsavgift tas ut vid återlämnandet enligt gällande prislista. Alla hyresartiklar besiktas vid ankomst till JP-rekonditioneringscenter varvid skador, slitage och tvättgrad noteras i en besiktningsrapport. Om skadorna föranleder extra tvätt eller kassering enligt vår besiktning förbehåller vi oss rätten att inom 90 dagar efter återlämnandet fakturera kunden för detta enligt gällande prislista.

Kasserad eller förkommen hyrpresenning:

Hyrpresenning som på grund av stora skador, kraftigt nedsmutsning, färg, tjära och liknande, eller som har förkommit faktureras enligt gällande prislista.

 

 

Laddar...

Vårt produktutbud

Skaffa en hemsida från Dreamscape Interactive - en hemsidebyrå i Gävle.